Hotel Formule **

 

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI DĚČÍN
Dlouhá jízda - přístupová cesta do děčínského zámku dlouhá 292m, po obou stranách je lemována zdmi, které se směrem vzhůru snižují a opticky tak komunikaci prodlužují
Kaple sv. Jiří – byla zřízena na konci 18. století, návštěvníky upoutá nádherné klenutí stropu, po celou dobu pobytu vojska sloužila kaple jako kuchyně, prostor kaple byl zrekonstruován a v současnosti slouží jako koncertní a přednáškový sál a oddací místnost

HOTEL FORMULE ** HOTEL FORMULE-DĚČÍN DĚČÍN-HOTEL FORMULE **

Zámecká konírna – je patrně umělecky nejhodnotnější místností na zámku, nechal jí zřídit Maxmilián Thun-Hohenstein, stálo zde 23 koní a v čele se nacházela fontána také ve tvaru koně
Růžová zahrada – je jednou z nejcennějších uměleckých památek ve městě, je umístěna na skalní terase nad městem souběžně s Dlouhou jízdou, název získala poté, co zde bylo založeno rosarium.

Sala terrena – na horní části Růžové zahrady, zdi a strop jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami z roku 1678, jejich námětem je příběh z řecké mytologie.

Gloriet – vznosná dvoupatrová vyhlídková stavba, korunují ji sochy dvou zápasníků a balustrádu zdobí sedm ženských skulptur, ukrývá vstup do kryté chodby přistavěné k severní zdi Dlouhé jízdy a spojující prostor zámku s kostelem Povýšení sv. Kříže

DĚČÍNSKÉ MOSTY
Staroměstský most přes Ploučnici - byl vystavěn v letech 1564–1569 poté co původní most strhla velká povodeň. Pískovcová, čtyřoblouková stavba ve stylu pozdní gotiky se zajímavým zbořezem po okrajích je dlouhá 84 m, široká 4,8 m a výška stavby nad hladinou je 7,7 m. Sochařská výzdoba v podobě soch s reliéfy jejich mučednické smrti - sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava pochází od M. J. Brokofa z roku 1714. Na památkově chráněné stavbě je vyloučen motorový provoz a přístupná je tak pouze pro pěší a cyklisty
Ovčí můstek - krátké, přemostění Jílovského potoka v Podmoklech, charakteristické vysokým klenutím mostního oblouku, pocházející snad ze 17. století.

Další zajímavosti v okolí naleznete zde: Okolí Děčína

ROZHLEDNA VELKÝ CHLUM
Rozhledna byla postavena koncem 20. let minulého století, nicméně zájem organizovaných turistů do těchto míst směřoval již v roce 1879, kdy členové horského spolku pro České Švýcarsko postavili na sousedním Malém Chlumu (447 m. n. m.) malou turistickou chatu. Její střecha pak sloužila návštěvníkům jako vyhlídkové místo. Stavba na Malém Chlumu se těšila velkému náporu turistů a vedení horského spolku začalo pomalu uvažovat o rozšíření objektu o opravdovou rozhlednu. Ačkoli se původně plánovalo s věží kamennou, omezené finanční prostředky nakonec dovolily pouze rozhlednu ze dřeva, vysokou 14 m.

 

| IPPCR DĚČÍN  | SPOTŘEBITELSKÉ SPORY  | GDPR  | EET  | ADMIN  |